SLUŽBY

poradenstvo

Poradenstvo je pre klienta absolútne bezplatné a jeho súčasťou je spoznanie súčasného a želaného stavu klienta. Zahŕňa minimálne 2 stretnutia:

Finančná analýza je prvým krokom k finančnej nezávislosti. Jej základom je podpísanie Súhlasu so spracovaním osobných údajov s presnou definíciou ich využitia. Nikdy nikomu neposkytujte osobné údaje bez prečítania a podpísania tohto právne záväzného dokumentu.

Po podpísaní Súhlasu prejdeme k samotnej analýze súčasného stavu – v tej spolu preberieme súčasný stav, tzv. východiskový bod – čo je vlastne sumár príjmov a výdajov každého rozpočtu.

Od výdajov plynule prejdeme k vyhodnoteniu rozpočtu a revízii existujúcich zmlúv. Prejdeme si spolu zmluvy – čo o nich viete a aké ciele sledujú, resp. aké by mali spĺňať.

 

Finančný plán – jeho vypracovanie a predstavenie (vysvetlenie) klientovi môže byť otázkou jedného či desiatok stretnutí. Základom je, aby ste všetkému rozumeli, pýtali sa a dostali odpovede na svoje otázky. Sú to predsa, vaše ťažko zarobené, peniaze, vaše sny a váš život!

Úprava a diskusia sú nevyhnutnou súčasťou vhodného plánu finančnej optimalizácie – preto sa nebojte pýtať sa a namietať.

sprostredkovanie

Sprostredkovanie sa udeje vo chvíli, že sa rozhodnete sami urobiť krok vpred. Sprostredkovateľ je človek, ktorý vám pomôže s byrokraciou a inými povinnosťami, ktoré vás delia od cieľov z analýzy.

Sprostredkovanie sa týka týchto produktov finančného trhu:

  • osobné zabezpečenie: zdravia, života, príjmu a zodpovednosti (doma i na cestách)
  • zabezpečenie majetku: nehnuteľnosti, domácnosti, vozidla a iného hnuteľného majetku
  • budovanie rezerv: krátkodobé/ strednodobé/ dlhodobé sporenie a dôchodok
  • zhodnotenie majetku – investície a budovanie pasívnych príjmov

 

infoservis

Infoservis je doplnková služba a pre mojich klientov znamená, že:

  • už si nemusíte pamätať platnosť zmlúv, termíny splatnosti a pod
  • nemusíte robiť prieskum a porovnávanie produktov na finančnom trhu
  • nemusíte číhať na novinky a výhodnejšie akcie (budete informovaný vopred)
  • môžete sa kedykoľvek nezáväzne poradiť s nezaujatým odborníkom