IDEOLÓGIA

Klient na prvom mieste:

  • Vzájomné dôvera: Naši klienti  veria, že im poradíme a pomôžeme najlepšie ako vieme a my veríme, že ak klientovi naozaj poradíme a pomôžeme najlepšie ako vieme, svoju spokojnosť vyjadrí formou referencií a odporúčaní, ktoré sú vo výsledku naše živobytie – preto je spokojnosť klienta prvoradá.
  • Profesionalita a kvalita: Záleží nám na tom, aby ste boli spokojní. Snažíme sa klientovi vychádzať maximálne v ústrety, šetriť mu čas návštevou priamo doma alebo spríjemniť si spoluprácu posedením v kaviarni či dokonca tykaním – avšak asistent nikdy nesmie zabudnúť na princípy profesionality a korektného správania.
  • Otvorenosť a čestnosť: Finančný asistent je povinný s klientom hovoriť otvorene a poskytnúť mu zrozumiteľnou formou pravdivé, kvalitné a aktuálne informácie a to nielen o navrhovanej finančnej stratégii, produktoch a službách, ale aj o systéme odmeňovania finančných agentov.

Ako si môžete overiť existenciu sprostredkovaných zmlúv?

  • Na telefónnych číslach centrály OVB si klienti môžu overiť, aké zmluvy majú Uzatvorené cez našu spoločnosť.
  • Recepcia si od klienta vypýta identifikačný údaj (rodné číslo) a telefonické číslo pre spätné kontaktovanie. Následne (do hodiny) klientovi Front Office oznámi typ zmluvy, dátum uzavretia a finančnú inštitúciu, v ktorej je zmluva uzavretá.

Ako si môžete overiť stav svojich zmlúv?

  • Vo inštitúcii/ spoločnosti, v ktorej bola zmluva uzavretá (banka, poisťovňa atď.).
  • Ak klient nemá telefónne číslo na callcentrum konkrétneho partnera, spolupracovník OVB mu ho rád poskytne.

Telefónne čísla centrály:

0905 980 828   |   0905 980 829   |   02/581 024 11    |   02/581 024 12   |

afisp

Považujeme za svoju profesionálnu a morálnu povinnosť vyžadovať v našom tíme dodržiavanie pravidiel etického kódexu Asociácie finančných sprostredkovateľov a poradcov (AFISP).

Morálne princípy správania sa, či už smerom k ochrane práv našich klientov alebo smerom k zvyšovania kvality našich služieb, považujeme za základný prvok našej profesijnej činnosti.

Chápeme, že kľúčovým prvkom úspechu na trhu je spokojný klient klientovu dôveru a lojalitu si získavame prostredníctvom kvality a transparentnosti našej práce. Preto, ak máte podozrenie na porušenie týchto pravidiel a princípov, neváhajte nás kontaktovať!