RODINNÝ DOM -koľko potrebujete na stavbu?

| Chceli by ste bývať v rodinnom dome? Viete, koľko musíte mať v rezerve? Tu je stručný prehľad základných výdavkov.

VÝSTAVBA DOMU – ak nemáte pozemok a zakladáte rozostavanú stavbu

– rezervačka za pozemok = cca 500€

– kúpna zmluva = 50 – 100€

– kataster    – návrh na vklad stavebného pozemku = 66€

– kúpna cena pozemku = 25€/ m2  a viac, napr. 600 m2  x 25€ = 15.000€ MINIMUM,  v závislosti od lokality – priemer je však 38€ x 600 m2 = 22.800€

– vypracovanie projektovej dokumentácie = 1.200 – 2.000€ (v príp., že je potrebný aj projekt na prístupovú cestu + 160€)

– geometrák/ zameranie budúcej stavby = 200€

– elektrina = 216€ jednorazový poplatok za spracovanie, konzultácia 10€ každá, skrinka 300€ + zapojenie 170€ = min. 700€

– plyn = celkové náklady za zapojenie a spol. = cca 1.500€

– stavebné povolenie = 50€

– znalecký posudok = 120 – 180€ (podľa lokality)

– kataster    – návrh na vklad rozostavaný  dom a banka = 66€

– možný poplatok za spracovanie úveru v banke – max. 1% z výšky úveru

 

 MINIMÁLNA POTREBNÁ REZERVA 4.000 – 5.300€

+ kúpna cena pozemku (15.000-30.000€)

Až POTOM si môžete požiadať o hypotéku na samotnú stavbu :/

 

Kde na to vziať? Príďte sa poradiť (bezplatne) do našej kancelárie v Púchove.

info@andreanovakova.sk | +421/948 010 509 | Štefánikova 813, 02001 Púchov

“SVIETIŠ” v úverovom registri

Meškanie so splátkou vás môže vyjsť naozaj draho! Nepovolené prečerpanie na účte, alebo načas nevyrovnané limity na kreditnej karte. To všetko môžu byť dôvody, prečo môže mať úverový register o vás záznam ako o dlžníkovi. Ak chcete požiadať o úver, zistite si, aké informácie o vás eviduje. Práve podľa týchto informácií bude totiž banka posudzovať vašu žiadosť o úver. 

K záznamom klientov v úverovom registri pristupujú banky rôzne. Je preto veľmi vhodné osloviť hypotekárneho špecialistu, ktorý  vám na základe odpisu z úverového registra, pomôže s vybavením hypotéky v banke, kde  je schválenie úveru priechodné. Ak sa totiž rozhodnete riešiť hypotéku sám, môže sa vám stať, že druhá či tretia banka vám zamietnu úver, nielen kvôli záznamu v registri,  ale najmä z dôvodu pôvodne zamietnutých úverov v poslednom období.

Už zamietnutie dvoch úverov je v niektorých bankách  neakceptovateľné pre schválenie úveru. Klienti sa takýmto spôsobom môžu dostať doslova do začarovaného kruhu.

Ako požiadať o výpis z registra

Ak chcete zistiť, aké informácie o vás uchováva register, obráťte sa na Klientske centrum Spoločného registra bankových informácií  (SRBI) a Nebankového registra klientských informácií (NRKI) so sídlom na ulici Malý Trh 2/A v Bratislave. Výpis z registra dostanete na počkanie za poplatok 14 eur, alebo do 30 dní za poplatok 4 eur (do 10 strán).

O odpis informácií z registra môžete požiadať aj poštou. Poplatok vo výške 14 eur sa účtuje pri zaslaní výpisu do 5 dní, alebo potom sú to 4 eurá za výpis do 30 dní + poštovné. Ak žiadate o dva výpisy – z bankového registra ako aj nebankového registra, je potrebné počítať s dvomi poplatkami.

Všetky potrebné informácie o otváracích hodinách ako aj o poplatkoch a tlačivá žiadostí o výpisy nájdete na stránkach: Slovak Banking Credit Bureau , prevádzkovateľ SRBI- úverového registra a Non Banking Credit Bureau,  prevádzkovateľ NRKI – nebankového registra.

Čo so zisteniami

Pokiaľ zistíte, že v úverovom registri je uvedený chybný údaj, je potrebné požiadať bankovú inštitúciu alebo klientske centrum SBCB o jeho opravu. Po doručení žiadosti preverí SBCB  správnosť údaju prostredníctvom banky a do 30 dní pošle klientovi správu o výsledku posúdenia žiadosti. Ak sa tak nestane, znamená to, že žiadosť bola kladne vybavená.

V žiadnom prípade však nemôžete požiadať SRBI, resp. NRKI o odstránenie záznamu o vašej delikvencii, ak je tento údaj pravdivý. V registri bude vystupovať  počas celej doby splácania vášho úverového záväzku a nasledujúcich päť rokov po jeho ukončení.

Pozor na karty

Často sa stáva, že úver je zamietnutý nielen z dôvodu delikvencie,  ale aj kvôli výdavkom, ktoré klient do žiadosti o úver neuvádza, avšak banka sa o nich dozvie z úverového registra. Sú to najmä limity na kreditnej karte, resp. povolenom prečerpaní na účte.

Aj keď ich klient v súčasnosti nevyužíva, a preto na nich pozabudne, banka pri žiadosti o hypotéku počíta. Je to najmä z dôvodu, že žiadateľ má na ne nárok, a preto je potrebné počítať s potenciálnymi splátkami.

Som ručiteľom

 Druhým „výdavkom“, s ktorým banka ráta pri schvaľovaní úveru, sú všetky ručiteľské záväzky klienta. V prípade že by hlavný dlžník prestal úver splácať, ručiteľ je povinný na základe zmluvy s bankou pokračovať v jeho splácaní. Splátka ručiteľského úveru sa preto započíta pri posudzovaní žiadosti v plnej výške.

Niekedy prichádza k situácii, kedy je úver zamietnutý z dôvodu delikvencii „klienta“ na úvere, v ktorom vystupoval ako ručiteľ. Nakoľko podpísal Zmluvu o ručení, bol zodpovedný za správne splácanie úverového záväzku.

Odporúčam, aby ste si vždy vopred premysleli každé konanie v súvislosti s akýmkoľvek úverovým záväzkom. Všetky zamietnutia, ručiteľské záväzky ako aj kreditné karty, nepovolené prečerpania a delikvencie na úverových produktoch vám v budúcnosti môžu spôsobiť  neočakávané problémy. Je preto dôležité, aby sme všetkým úverovým záväzkom venovali maximálnu pozornosť a v žiadnom prípade ich nezanedbávali.

Do  Spoločného registra bankových informácií (SRBI) je priamo napojených 17 bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebné sporiteľne:

 1. Tatra banka, a.s.
 2. VÚB, a.s.
 3. Slovenská sporiteľňa, a.s.
 4. Sberbank Slovensko, a.s.
 5. OTP Banka Slovensko, a.s.
 6. PRIMA Banka Slovensko, a.s.
 7. Poštová banka, a.s.
 8. UniCredit Bank Czech Rebuplic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 9. ČSOB, a.s.
 10. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s
 11. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 12. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 13. Banco Banif Mais, S.A.
 14. mBank, S.A., pobočka zahraničnej banky
 15. Oberbank AG.
 16. ZUNO bank AG.
 17. Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
 ____________________________________________________________

Všetky tieto bankové inštitúcie majú prehľad o všetkých našich existujúcich  úverových vzťahoch, ako aj o ukončených úverových vzťahoch pred rokom až piatimi rokmi.

info@andreanovakova.sk | 0948-010-509 | facebook/financnyasistent

ŠPM zmeny v roku 2017

| Štátny príspevok pre mladých k hypotekárnym úverom – čo to je a ako sa od 1.1.2017 mení výška maximálneho príjmu na jeho získanie? |

Čo je štátny príspevok pre mladých?

Štátny príspevok pre mladých vám zníži úrok o 3% p.a. počas prvých 5 rokov splácania hypotéky. Je zložený z dvoch častí. Maximálne o 1% p.a znižuje úrok banka, ktorá hypotéku pre mladých poskytuje a 2% p.a. momentálne prispieva štát.

Výška príspevku sa uplatňuje do výšky maximálne 50.000 €. Pri hypotékach nad 50.000 € je tým pádom zvýhodnená len časť hypotéky a zvyšok je klientovi poskytnutý bez štátneho príspevku pre mladých.

Príspevok sa vzťahuje na výšku hypotéky do 70% z hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zabezpečenie a maximálne na sumu 50.000 €.

Štátny príspevok pre mladých môžete získať len na 1 hypotéku a súčasne nie je možné si ho “dodatočne” uplatniť pri refinancovaní.

Ako získať ŠPM od 1.1.2017?

Podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých určuje zákon o bankách a zákon o štátnom rozpočte a sú rovnaké už dlhšie obdobie. Každý kvartál sa mení iba výška maximálneho príjmu na jeho získanie.

Od 1.1.2017 na získanie štátneho príspevku musíte splniť tieto 3 podmienky:

 • Neprekročíte vek 35 rokov. Najneskôr môžete podať žiadosť v deň svojich 35. narodenín.
 • Váš hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok (2016) je maximálne 1.155,70 € mesačne a v prípade, že ste dvaja (partneri, manželia), tak je hranica 2.311,40 €.
 • Účelom úveru bude nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti alebo zmena, údržba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie (na iste vlastníctva musí byť byt alebo dom, t.j. nie pozemok alebo garáž).

POZOR! Nie je príjem ako príjem – niektoré banky totiž do príjmu započítavajú aj výživné či rodičovký príspevok, čo vás môže pri žiadosti nemilo prekvapiť. Rozdielne sú aj poplatky a

Kedy môžete prísť o ŠPM?

Nestáva sa to často, ale o štátny príspevok môže človek prísť, ak nedodrží niektorú z podmienok vyplývajúcich z platnej legislatívy:

 • Nedodrží účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý. Už pri podaní žiadosti o hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých musíte mať v žiadosti zadaný taký účel, ktorý spĺňa podmienku podľa zákona na získanie štátneho príspevku. Je potrebné ho však aj dodržať po načerpaní hypotéky.
 • Prevedie záväzok z hypotéky na inú osobu okrem jemu blízkej osoby. O tom, kto je blízka osoba, hovorí občiansky zákonník.
 • Splatí hypotekárny úver so štátny príspevkom pre mladých do 4 rokov od jeho poskytnutia. Toto je najčastejší dôvod, prečo ľudia prichádzajú o štátny príspevok pre mladých. Obyčajne je za tým predaj bytu a občas aj iné situácie.

Ktoré banky poskytujú ŠPM?

Štátny príspevok pre mladých neposkytujú všetky banky. Dôvodom je skutočnosť, že nie všetky banky poskytujú hypotekárny úver podľa zákona o bankách. Medzi najznámejšie banky, ktoré neposkytujú hypotéky zo štátnym príspevkom patrí mBank S.A. a Poštová banka, a.s.

Naopak hypoúver so ŠPM poskytuje Československá obchodná banka, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., Prima banka Slovensko, a.s., Sberbank Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., VÚB, a.s.

“Oplatí sa” ŠPM v každej banke rovnako?

Je tu síce Zákon no zároveň aj niekoľko jeho výkladov. Hlavný rozdiel je v úročení zostatku istiny hypotéky, resp. jej časti so ŠPM. Niektoré banky na trhu poctivo úročia o 3% nižším úrokom samotnú istinu úveru, iné istinu úročia tak, ako keby ste štátny príspevok vôbec nemali a príspevok vám pripíšu na účet po stiahnutí splátky bez zvýhodnenia o ŠPM.

V praxi to znamená, že aj napriek o 10€ lacnejšej mesačnej splátke môžete mať po 5 rokoch fixácie aj o niekoľko tisíc eur vyšší zostatok istiny hypotéky. Po 5 rokoch teda za nových podmienok (nový úrok) splácate podstatne vyšší zvyšok dlhu, než by ste po 5 rokoch splácali v banke, ktorá ŠPM aplikuje na istinu úveru. Tým vo výsledku stúpa celková preplatenosť hypotéky aj o DESIATKY tisíc.

Ako vybrať najvhodnejšiu hypotéku so ŠPM?

Odporúčam si získať ponuky zo všetkých bánk, ktoré poskytujú hypotéky zo štátnym príspevkom pre mladých. Ďalším krokom môže byť porovnanie podmienok podľa vami zadaných kritérií. V poovnaní nezabudnite na výšku úroku, mesačnú splátku, spôsob úročenia istiny, zostatok istiny po 5. roku a v neposlednom rade na poplatky súvisiace s hypotékou.

V prípade, že máte výber hypotéky pre mladých ešte pred sebou a chcete sa uistiť, že si vyberiete naozaj to najlepšie oslovte svojho finančného poradcu. Pomôže vám s vypracovaním ponúk, porovnaním hypoték pre mladých a výberom podľa vami zadaných kritérií a vybaví za vás potrebné “papierovačky a behačky”. A vo väčšine prípadov aj nadštandardné podmienky, vďaka ktorým na hypotéke pre mladých ušetríte ešte viac.

+421/948 010 509 (aj sms) |info@andreanovakova.sk | osobné stretnutie v PU a okolí

Novoročný DARČEK od Wüstenrot

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

predlžuje ponuku Hypo Akcia 1,39%

do 10. februára 2017!

Tento “darček” v podobe predĺženia akcie predaja medziúverových produktov so zabezpečením nehnuteľnosťou využite na maximum.

S už aktuálne rastúcimi sadzbami sa takáto mimoriadna ponuka nemusí opakovať.

Hypotéka pre mladých so ŠPM

Príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých sa od 1. októbra 2016 zvyšuje z doterajšej sumy 1.127,10 eur na sumu 1.171,30 eur.

 Žiadatelia o hypotéku preukazujú banke príjem za rok 2015 ako aj svoj aktuálny príjem. Priemerný príjem za rok 2015 nesmie na účely štátneho príspevku pre mladých presiahnuť 1.171,30 eur. V prípade manželov alebo iných spoludlžníkov to nesmie byť spoločne viac než 2.342,60 eur.  Aktuálny príjem, teda príjem dosahovaný v terajšom zamestnaní alebo pri inej zárobkovej činnosti, je určujúci pre schválenie požadovanej výšky úveru. Samozrejme, to všetko pri splnení bankou akceptovateľného dostatočného zabezpečenia nehnuteľnosťou.

Hypotéka pre mladých – podmienky

Ide o hypotéku, pri ktorej dostanete štátny príspevok pre mladých. Tento štátny príspevok sa viaže len ku klasickému hypotekárnemu úveru a len na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere. Výška príspevku sú 3%. To znamená, že úroková sadzba, ktorú banka schváli pre vašu hypotéku sa o dané percentá zníži. Zvýhodnenie platí pre prvých 5 rokov splácania úveru.
Aby ste získali štátny príspevok pre mladých, musíte mať od 18 do 35 rokov a splniť limit priemerného hrubého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Pre žiadosti o hypotéku pre mladých prijaté od 1.10. 2016 je stanovený nový príjmový limit 1.171,30 eur pre jednotlivca a 2.342,60 eur pre manželov.

Čo treba predložiť banke?

Hypotéka pre mladých má trochu iné podmienky ako klasická hypotéka, na ktorú sa nevzťahuje štátny príspevok pre mladých. Pri žiadosti o hypotéku banke predložíte ročné zúčtovanie preddavkov na daň, v ktorom je uvedený váš príjem za rok 2015, potvrdenie o príjme z aktuálneho zamestnania a prípadne aj výpisy z účtu, na ktorý vám chodí výplata. SZČO predkladajú daňové priznanie za predchádzajúci rok, teda za rok 2015. Ak ste nepracovali alebo ste boli študent, predkladáte čestné vyhlásenie o nepoberaní príjmu na tlačive banky, v ktorej žiadate o úver. Nezamestnaní predkladajú potvrdenie o evidovaní na úrade práce a potvrdenie o vyplatených dávkach v nezamestnanosti.

Tiež budete potrebovať aj znalecký posudok na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti a doklad na preukázanie účelu hypotéky. Tým môže byť napríklad kúpna zmluva alebo zmluva o dielo.
Štátny príspevok pre mladých je poskytovaný na výšku úveru max. 50.000 €. V prípade schválenia vyššieho úveru bude prevyšujúca časť úročená schválenou úrokovou sadzbou, nezníženou o štátny príspevok pre mladých. Počas prvých 5 rokov splácania máte právo vykonávať mimoriadne splátky alebo tiež požiadať o odklad splátok hypotéky.

0948-010-509 (aj sms) | info@andreanovakova.sk | http://www.andreanovakova.sk | ☕ osobne

Hypo už na bývanie nepostačí – treba mať vlastné úspory!

Národná banka Slovenska od budúceho roka sprísňuje odporúčania pre banky, s cieľom znížiť počet hypotekárnych úverov na celú hodnotu zakladanej nehnuteľnosti.

Už dnes je skôr rarita dostať 100% prefinancovanie nehnuteľnosti. Dôvodom je, že NBS komerčným bankám odporučila, aby objem poskytovaných hypotekárnych úverov na 90% až 100% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti nepresiahol 15% z celkového objemu hypoték, ktoré počas roka vydajú.

Od budúceho roka sa táto hranica znižuje už len na 10% celkového objemu hypoték vydaných počas budúceho roka. Táto zmena by mala zasiahnuť aj 100% hypotéky pre mladých. Zatiaľ ide len o odporúčanie, no nie je vylúčené, že sa z neho nestane legislatívne záväzný akt, ktorý budú musieť komerčné banky bezpodmienečne rešpektovať. Toto odporúčanie by malo zabezpečiť zdravý objem úverov na trhu a takisto aj udržateľnosť ich vývoja.

Pokiaľ patríte do skupiny mladých, ktorí majú nízku bonitu a príjem, bude potrebné, aby ste mali našetrené aspoň 20% zo sumy nehnuteľnosti, pred jej kúpou v budúcom roku, alebo stihnúť riešiť hypotéku tento rok čím skôr.

 

Renesancia hypotekárneho trhu

hypoteka1

|Hypotekárny trh prechádza nevyhnutnými zmenami. V marci 2016 vstúpi do platnosti nová legislatíva, ktorej sa banky musia prispôsobiť. Ako prvá, avšak zďaleka nie posledná, reagovala VUBka znížením úrokovej sadzby a odštartovala tak konkurenčný boj o refinančné hypotéky na Slovensku.|

Prečo refinancovanie zvážiť?

Bankám vlastne ani nič iné nezostáva – musia sa totiž prispôsobiť zmenám, ktoré prinesie od 21.03.2016 nový zákon o úveroch. Ten ohraničí pokutu za predčasné splatenie mimo fixácie na jedno percento splácanej istiny – preto sa predčasne splácať a refinancovať oplatí oveľa väčšiemu počtu klientov ako kedykoľvek predtým.

Je teda vysoko pravdepodobné, že VÚB je len tzv.. “prvou lastovičkou” tejto jari a banky sa začnú predháňať v svojich ponukách.  Samotný priebeh refinancovania však bude záležať najmä na finančných asistentoch a ich schopnosti vyjednať pre klienta nielen najnižšiu úrokovú sadzbu, ale aj lepšie podmienky refinancovania (viď nižšie).

Ťažko predvídať, ako sa k tejto zmene na trhu postavia samotní klienti – ale kto by nechcel výhodnejšie podmienky a úsporu?

Nehovoriac o tom, že sa bavíme o záväzku na 30 rokov a nemalom preplatku na úrokoch Smile

Preto je dosť pravdepodobné, že sa čoskoro začne hromadná migrácia klientov medzi bankami – najmä počas prvých mesiacov, keďže následne sa tento potenciál rýchlo vyčerpá a už v lete môže byť po “renesancii”.

Na čo si dať pozor?

Napríklad, vo VÚB síce ponúkajú najnižší úrok na trhu, no dôležité sú podmienky, za aké Vám banka tento úrok ponúka, pretože toto percento zahŕňa “zľavu” priamo od banky.

Jednou z podmienok je aktívne využívanie bežného účtu – stačí ak Vám na účet prichádza mesačne výplata, odchádzajú zálohy a rôzne platby (trvalé platby, inkaso atď.) a občas kartou zaplatíte za nákup. Tu si človek povie “super, všetko spĺňam, takže môžem refinancovať”.

To, čo ale VÚB v reklamách nepropaguje je podmienka, že klient musí však zostať s úverom vo VÚB po celú dobu fixácie – v opačnom prípade o príspevok od banky príde a musí ho i spätne vrátiť. Znamená to teda, že ak po roku splácania z VÚB odídete, bude musieť zaplatiť rozdiel medzi štandardnou úrokovou sadzbou a sadzbou so zľavou za celé obdobie. Výšku zľavy od banky sa však dozviete až zo splátkového kalendára pri podpise zmluvy.

K aktuálnej ponuke VÚB

Ale aby to nebolo len o podmienkach a prekážkach – pozrime sa na ponuku VUBky v číslach.

Aktuálna ponuka 1,49% je platná od minulej soboty (20.02.) a ak sa pre ňu rozhodnete do 18.03., získate od banky aj uhradenie poplatkov za kataster. Predbežne VUBka akciu plánuje len do konca apríla a platí pre všetky hypotéky, okrem hypotéky pre mladých s fixáciou na 3 roky.

Ale keďže konkurenčný boj len clip_image001začína, je možné, že sa podmienky ešte zmenia.

 

Chcete byť v obraze?

Sledujte moje

NOVINKY na FACEBOOKU

OBRÁZOK – zdroj: www.investujeme.sk

Refinancovanie – ne/záujem???

refinanc.jpg

Myslíte si, že to nie je nič pre Vás?

NEZMYSEL 🙂

Úroková sadzba 1,49% bez štátneho príspevku pre mladých je len začiatok.

Ceny nehnuteľností boli v r. 2015 na svojom minime, ich hodnota však začína stúpať – predpokladom je postupný nárast cien na celom Slovensku.

Či už ste nehnuteľnosť kúpili a teraz Vám hypotéka ukrajuje z rodinného rozpočtu,

alebo práve zvažujete kúpu nehnuteľnosti,

NIKDY NEBOL LEPŠÍ ČAS na riešenie HYPOTÉKY!

 • Úsporu Vám prerátam úplne bezplatne a nezáväzne.

 • Sami rozhodnete, či Vám podmienky refinancovania vyhovujú.

 • Formality – t.j. “papierovačky a behačky” vybavím za Vás.

Prídťe si po informácie – nezáväzne a bezplatne.

Kontakt:

MAIL: andreanovakova@outlook.com / andrea.n@azet.sk

FACEBOOK: https://www.facebook.com/andreanovakova89/

SKYPE: andreanovakova_2

MOBIL: +421/ 948 010 509