RODINNÝ DOM -koľko potrebujete na stavbu?

| Chceli by ste bývať v rodinnom dome? Viete, koľko musíte mať v rezerve? Tu je stručný prehľad základných výdavkov.

VÝSTAVBA DOMU – ak nemáte pozemok a zakladáte rozostavanú stavbu

– rezervačka za pozemok = cca 500€

– kúpna zmluva = 50 – 100€

– kataster    – návrh na vklad stavebného pozemku = 66€

– kúpna cena pozemku = 25€/ m2  a viac, napr. 600 m2  x 25€ = 15.000€ MINIMUM,  v závislosti od lokality – priemer je však 38€ x 600 m2 = 22.800€

– vypracovanie projektovej dokumentácie = 1.200 – 2.000€ (v príp., že je potrebný aj projekt na prístupovú cestu + 160€)

– geometrák/ zameranie budúcej stavby = 200€

– elektrina = 216€ jednorazový poplatok za spracovanie, konzultácia 10€ každá, skrinka 300€ + zapojenie 170€ = min. 700€

– plyn = celkové náklady za zapojenie a spol. = cca 1.500€

– stavebné povolenie = 50€

– znalecký posudok = 120 – 180€ (podľa lokality)

– kataster    – návrh na vklad rozostavaný  dom a banka = 66€

– možný poplatok za spracovanie úveru v banke – max. 1% z výšky úveru

 

 MINIMÁLNA POTREBNÁ REZERVA 4.000 – 5.300€

+ kúpna cena pozemku (15.000-30.000€)

Až POTOM si môžete požiadať o hypotéku na samotnú stavbu :/

 

Kde na to vziať? Príďte sa poradiť (bezplatne) do našej kancelárie v Púchove.

info@andreanovakova.sk | +421/948 010 509 | Štefánikova 813, 02001 Púchov

Ako investovať?

Tri krátke avšak stručné videá o tom “prečo”, “ako” a “kam investovať”.

Ak si chcete odkladať tak, aby vaše peniaze zarábali a nezožrali ich poplatky a inflácia, obráťte sa na odborníkov v Poradenstve Púchov.

 

0948-010-509 (aj sms) | info@andreanovakova.sk | http://www.andreanovakova.sk | ☕ osobne

“SVIETIŠ” v úverovom registri

Meškanie so splátkou vás môže vyjsť naozaj draho! Nepovolené prečerpanie na účte, alebo načas nevyrovnané limity na kreditnej karte. To všetko môžu byť dôvody, prečo môže mať úverový register o vás záznam ako o dlžníkovi. Ak chcete požiadať o úver, zistite si, aké informácie o vás eviduje. Práve podľa týchto informácií bude totiž banka posudzovať vašu žiadosť o úver. 

K záznamom klientov v úverovom registri pristupujú banky rôzne. Je preto veľmi vhodné osloviť hypotekárneho špecialistu, ktorý  vám na základe odpisu z úverového registra, pomôže s vybavením hypotéky v banke, kde  je schválenie úveru priechodné. Ak sa totiž rozhodnete riešiť hypotéku sám, môže sa vám stať, že druhá či tretia banka vám zamietnu úver, nielen kvôli záznamu v registri,  ale najmä z dôvodu pôvodne zamietnutých úverov v poslednom období.

Už zamietnutie dvoch úverov je v niektorých bankách  neakceptovateľné pre schválenie úveru. Klienti sa takýmto spôsobom môžu dostať doslova do začarovaného kruhu.

Ako požiadať o výpis z registra

Ak chcete zistiť, aké informácie o vás uchováva register, obráťte sa na Klientske centrum Spoločného registra bankových informácií  (SRBI) a Nebankového registra klientských informácií (NRKI) so sídlom na ulici Malý Trh 2/A v Bratislave. Výpis z registra dostanete na počkanie za poplatok 14 eur, alebo do 30 dní za poplatok 4 eur (do 10 strán).

O odpis informácií z registra môžete požiadať aj poštou. Poplatok vo výške 14 eur sa účtuje pri zaslaní výpisu do 5 dní, alebo potom sú to 4 eurá za výpis do 30 dní + poštovné. Ak žiadate o dva výpisy – z bankového registra ako aj nebankového registra, je potrebné počítať s dvomi poplatkami.

Všetky potrebné informácie o otváracích hodinách ako aj o poplatkoch a tlačivá žiadostí o výpisy nájdete na stránkach: Slovak Banking Credit Bureau , prevádzkovateľ SRBI- úverového registra a Non Banking Credit Bureau,  prevádzkovateľ NRKI – nebankového registra.

Čo so zisteniami

Pokiaľ zistíte, že v úverovom registri je uvedený chybný údaj, je potrebné požiadať bankovú inštitúciu alebo klientske centrum SBCB o jeho opravu. Po doručení žiadosti preverí SBCB  správnosť údaju prostredníctvom banky a do 30 dní pošle klientovi správu o výsledku posúdenia žiadosti. Ak sa tak nestane, znamená to, že žiadosť bola kladne vybavená.

V žiadnom prípade však nemôžete požiadať SRBI, resp. NRKI o odstránenie záznamu o vašej delikvencii, ak je tento údaj pravdivý. V registri bude vystupovať  počas celej doby splácania vášho úverového záväzku a nasledujúcich päť rokov po jeho ukončení.

Pozor na karty

Často sa stáva, že úver je zamietnutý nielen z dôvodu delikvencie,  ale aj kvôli výdavkom, ktoré klient do žiadosti o úver neuvádza, avšak banka sa o nich dozvie z úverového registra. Sú to najmä limity na kreditnej karte, resp. povolenom prečerpaní na účte.

Aj keď ich klient v súčasnosti nevyužíva, a preto na nich pozabudne, banka pri žiadosti o hypotéku počíta. Je to najmä z dôvodu, že žiadateľ má na ne nárok, a preto je potrebné počítať s potenciálnymi splátkami.

Som ručiteľom

 Druhým „výdavkom“, s ktorým banka ráta pri schvaľovaní úveru, sú všetky ručiteľské záväzky klienta. V prípade že by hlavný dlžník prestal úver splácať, ručiteľ je povinný na základe zmluvy s bankou pokračovať v jeho splácaní. Splátka ručiteľského úveru sa preto započíta pri posudzovaní žiadosti v plnej výške.

Niekedy prichádza k situácii, kedy je úver zamietnutý z dôvodu delikvencii „klienta“ na úvere, v ktorom vystupoval ako ručiteľ. Nakoľko podpísal Zmluvu o ručení, bol zodpovedný za správne splácanie úverového záväzku.

Odporúčam, aby ste si vždy vopred premysleli každé konanie v súvislosti s akýmkoľvek úverovým záväzkom. Všetky zamietnutia, ručiteľské záväzky ako aj kreditné karty, nepovolené prečerpania a delikvencie na úverových produktoch vám v budúcnosti môžu spôsobiť  neočakávané problémy. Je preto dôležité, aby sme všetkým úverovým záväzkom venovali maximálnu pozornosť a v žiadnom prípade ich nezanedbávali.

Do  Spoločného registra bankových informácií (SRBI) je priamo napojených 17 bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebné sporiteľne:

 1. Tatra banka, a.s.
 2. VÚB, a.s.
 3. Slovenská sporiteľňa, a.s.
 4. Sberbank Slovensko, a.s.
 5. OTP Banka Slovensko, a.s.
 6. PRIMA Banka Slovensko, a.s.
 7. Poštová banka, a.s.
 8. UniCredit Bank Czech Rebuplic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 9. ČSOB, a.s.
 10. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s
 11. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 12. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 13. Banco Banif Mais, S.A.
 14. mBank, S.A., pobočka zahraničnej banky
 15. Oberbank AG.
 16. ZUNO bank AG.
 17. Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
 ____________________________________________________________

Všetky tieto bankové inštitúcie majú prehľad o všetkých našich existujúcich  úverových vzťahoch, ako aj o ukončených úverových vzťahoch pred rokom až piatimi rokmi.

info@andreanovakova.sk | 0948-010-509 | facebook/financnyasistent

rok 2017 prináša zmeny – dobré i zlé

Stručný prehľad toho, čo nás čaká v roku 2017. Niektoré zmeny uvítame, iné už menej.

1. Vlastné bývanie

 • Získanie 100 %-nej hypotéky bude oveľa komplikovanejšie než v uplynulom roku. 100%-né prefinancovanie úveru/ nehnuteľnosti je už teraz značne obmedzené, pre banky je “výhodnejšie” poskýtnúť 70-80 % formou hypoúveru a zvyšok dofinancovať iným (úprimne – podstatne horšie úročeným) produktom.
 • “stres testy” –  tieto pri klientoch posudzujú nielen schopnosť splácať za aktuálnych podmienok, ale aj schopnosť splácať úver pri zvýšení úrokovej sadzby o 2 %.
 • Od nového roka sa posudzuje reálny príjem, v rámci ktorého bude určená 20 %-ná rezerva, ktorá sa nepoužije na splácanie. Táto rezerva sa však bude zavádzať postupne od  5 % až do 20 %. Ďalej sa bude posudzovať vyvážené finančné portfólio klienta a jeho finančná disciplína >>> s týmto vám vie pomôcť schopný finančný poradca.

2. Pre motoristov

 • Od 1. februára 2017 začínajú platiť nové registračné poplatky. Inštitút finančnej politiky však zároveň zavádza aj štátnu kalkulačku, ktorá pomôže s výpočtom ceny vášho ojazdeného auta alebo vám umožní zistiť zistiť aj výšku registračného poplatku. Výsledkom je priemerná cena daného modelu na základe príslušných údajov podľa veku, výkonu a počtu najazdených kilometrov. 
 • Zavádzajú sa nové označenia palív na čerpacích staniciach. Pôjde o dodatočné označenie, ktoré zjednotiť označovanie v členských krajinách EÚ, pričom na pumpách zostanú aj pôvodné označenia. Táto zmena sa v priebehu 2 rokov zavedie postupne do praxe. Za označením bude navyše číslo, ktoré určuje podiel biozložky (E5, B7….). Uvedenú zmenu budú musieť aplikovať aj výrobcovia pri označovaní palivových nádrží pri novovyrobených vozidlách. Táto úprava, resp. dodatočné jednotné označenie by však malo obmedziť prípady natankovania zlého paliva, a tým pádom vážneho poškodenia motora.

 

3. Dane

 • Daň z príjmu, ktoré platia firmy, sa bude znižovať. V roku 2012 sa daň z príjmu zvyšovala z 19 % na aktuálnych 23 %. V roku 2017 však prichádza zmena a výška dane z príjmov, ktorú si budú môcť firmy uplatniť prvýkrát v roku 2018 (za rok 2017) bude vo výške 21 % – t.j. “medzi”.
 • Zavádza sa nová daň z dividend. Z dividend museli doteraz podnikatelia platiť zdravotné odvody vo výške 14 %. Od roku 2017 sa namiesto nich zavádza daň z dividend vo výške 7 %, ktorá sa bude prvýkrát uplatňovať v roku 2018. Každá minca má dve strany – na jednej strane nižšia sadzba, na druhej sa zdravotné odvody platili len z dividend do 50.000€, zatiaľ čo daň sa bude platiť z celkovej výšky dividend. V konečnom dôsledku to tak pre niektorých môže znamenať vyššie poplatky.

4. Odvody, materská a dôchodky

 • Zvýši sa maximálny vymeriavací základ pre sociálne odvody. Vymeriavací základ 4290 €, čo predstavuje 5-násobok priemernej mzdy, sa upraví na 6181 €, čiže 7-násobok priemernej mzdy. Táto zmena ovplyvní každého, kto zarába viac ako 4290 €.
 • Pri zdravotných odvodoch sa maximálny vymeriavací základ ruší, takže najmä podnikatelia s vysokými príjmami budú platiť vyššie odvody. Prejaví sa to až v roku 2018, kedy sa bude vykonávať ročné zúčtovanie za rok 2017.
 • Max. výška materského sa od 1.1.2017 zvyšuje – t.j. mamičky, ktoré majú mesačný príjem vyšší ako 1287 € získajú najvyššie možné materské vo výške 1260 €/ 31 kalend. dní, resp. 1219,30 € v 30- dňovom mesiaci.
 • Od 1.5.2017 sa následne zvýši materské všetkým mamičkám, a to z aktuálnych 70 % z predchádzajúcej hrubej mzdy na 75 %.
 • Od 1.5.2017 sa bude rovnako zvyšovať aj rodičovský príspevok, avšak “len” o 10€ z aktuálnych 203,20 € na 213,20 €.
 • Od 1.1.2017 musíme počítať aj s predĺžením odchodu do dôchodku, konkrétne o 76 dní (kalkulačka sociálnej poisťovne tu), čo v priemere vychádza o rok neskôr každých 7 rokov a týka sa to všetkých narodených po 31.12.1954. Oproti minulosti je rozdiel aj v tom, že odchodový vek do dôchodku sa vypočítava zo strednej dĺžky života bez ohľadu na zamestnanie. Úľavy sú len pre ženy v závislosti od počtu detí a pre náročné povolania, ako napr. baníci, pracovníci v jadrových elektrárňach a podobne.
 • Ruší sa zvyšovanie dôchodkov o percentá v prípade chudobných dôchodcov, t.j. dôchodcom, ktorí zarábali menej ako priemernú mzdu (v minulosti sa tento dôchok navyšoval o 20 % z rozdielu medzi jeho mzdou a priemernou mzdou, čím sa im zvýšil dôchodok). Pôvodne sa mali aj tieto hodnoty zvyšovať, no od 1.1.2017 navvýšenie zostáva na hodnote 20 %, čo bude v reále znamenať zníženie dôchodkov o niekoľko centov.
 • Dôjde k celoplošnému zvyšovaniu dôchodkov – o 8,20 € v prípade starobných, o 7,90 € v prípade predčasných a 7,10 € v prípade invalidných dôchodkov.
 • Od 1.1.2017 sa zvyšuje sadzba povinných príspevkov do II. piliera, a to z aktuálnej výšky 4 % na 4,25 %, takže si v II. pilieri nasporíte viac. Ako sporiť efektívne nájdete tu >>>.

5. Pre podnikateľov

 • Paušálne výdavky, ktoré si môžu podnikatelia aktuálne uplatňovať vo výške 40 %, max. však do 5040 €, sa zvyšujú. Pri podávaní daňového priznania za rok 2017 si tak budú môcť uplatniť tieto výdavky až do 60 % – t.j. s max. výškou 20 000 €. Pre mnohých to bude znamenať nižšiu daň z príjmov a nižšie odvody.

ŠPM zmeny v roku 2017

| Štátny príspevok pre mladých k hypotekárnym úverom – čo to je a ako sa od 1.1.2017 mení výška maximálneho príjmu na jeho získanie? |

Čo je štátny príspevok pre mladých?

Štátny príspevok pre mladých vám zníži úrok o 3% p.a. počas prvých 5 rokov splácania hypotéky. Je zložený z dvoch častí. Maximálne o 1% p.a znižuje úrok banka, ktorá hypotéku pre mladých poskytuje a 2% p.a. momentálne prispieva štát.

Výška príspevku sa uplatňuje do výšky maximálne 50.000 €. Pri hypotékach nad 50.000 € je tým pádom zvýhodnená len časť hypotéky a zvyšok je klientovi poskytnutý bez štátneho príspevku pre mladých.

Príspevok sa vzťahuje na výšku hypotéky do 70% z hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zabezpečenie a maximálne na sumu 50.000 €.

Štátny príspevok pre mladých môžete získať len na 1 hypotéku a súčasne nie je možné si ho “dodatočne” uplatniť pri refinancovaní.

Ako získať ŠPM od 1.1.2017?

Podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých určuje zákon o bankách a zákon o štátnom rozpočte a sú rovnaké už dlhšie obdobie. Každý kvartál sa mení iba výška maximálneho príjmu na jeho získanie.

Od 1.1.2017 na získanie štátneho príspevku musíte splniť tieto 3 podmienky:

 • Neprekročíte vek 35 rokov. Najneskôr môžete podať žiadosť v deň svojich 35. narodenín.
 • Váš hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok (2016) je maximálne 1.155,70 € mesačne a v prípade, že ste dvaja (partneri, manželia), tak je hranica 2.311,40 €.
 • Účelom úveru bude nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti alebo zmena, údržba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie (na iste vlastníctva musí byť byt alebo dom, t.j. nie pozemok alebo garáž).

POZOR! Nie je príjem ako príjem – niektoré banky totiž do príjmu započítavajú aj výživné či rodičovký príspevok, čo vás môže pri žiadosti nemilo prekvapiť. Rozdielne sú aj poplatky a

Kedy môžete prísť o ŠPM?

Nestáva sa to často, ale o štátny príspevok môže človek prísť, ak nedodrží niektorú z podmienok vyplývajúcich z platnej legislatívy:

 • Nedodrží účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý. Už pri podaní žiadosti o hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých musíte mať v žiadosti zadaný taký účel, ktorý spĺňa podmienku podľa zákona na získanie štátneho príspevku. Je potrebné ho však aj dodržať po načerpaní hypotéky.
 • Prevedie záväzok z hypotéky na inú osobu okrem jemu blízkej osoby. O tom, kto je blízka osoba, hovorí občiansky zákonník.
 • Splatí hypotekárny úver so štátny príspevkom pre mladých do 4 rokov od jeho poskytnutia. Toto je najčastejší dôvod, prečo ľudia prichádzajú o štátny príspevok pre mladých. Obyčajne je za tým predaj bytu a občas aj iné situácie.

Ktoré banky poskytujú ŠPM?

Štátny príspevok pre mladých neposkytujú všetky banky. Dôvodom je skutočnosť, že nie všetky banky poskytujú hypotekárny úver podľa zákona o bankách. Medzi najznámejšie banky, ktoré neposkytujú hypotéky zo štátnym príspevkom patrí mBank S.A. a Poštová banka, a.s.

Naopak hypoúver so ŠPM poskytuje Československá obchodná banka, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., Prima banka Slovensko, a.s., Sberbank Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., VÚB, a.s.

“Oplatí sa” ŠPM v každej banke rovnako?

Je tu síce Zákon no zároveň aj niekoľko jeho výkladov. Hlavný rozdiel je v úročení zostatku istiny hypotéky, resp. jej časti so ŠPM. Niektoré banky na trhu poctivo úročia o 3% nižším úrokom samotnú istinu úveru, iné istinu úročia tak, ako keby ste štátny príspevok vôbec nemali a príspevok vám pripíšu na účet po stiahnutí splátky bez zvýhodnenia o ŠPM.

V praxi to znamená, že aj napriek o 10€ lacnejšej mesačnej splátke môžete mať po 5 rokoch fixácie aj o niekoľko tisíc eur vyšší zostatok istiny hypotéky. Po 5 rokoch teda za nových podmienok (nový úrok) splácate podstatne vyšší zvyšok dlhu, než by ste po 5 rokoch splácali v banke, ktorá ŠPM aplikuje na istinu úveru. Tým vo výsledku stúpa celková preplatenosť hypotéky aj o DESIATKY tisíc.

Ako vybrať najvhodnejšiu hypotéku so ŠPM?

Odporúčam si získať ponuky zo všetkých bánk, ktoré poskytujú hypotéky zo štátnym príspevkom pre mladých. Ďalším krokom môže byť porovnanie podmienok podľa vami zadaných kritérií. V poovnaní nezabudnite na výšku úroku, mesačnú splátku, spôsob úročenia istiny, zostatok istiny po 5. roku a v neposlednom rade na poplatky súvisiace s hypotékou.

V prípade, že máte výber hypotéky pre mladých ešte pred sebou a chcete sa uistiť, že si vyberiete naozaj to najlepšie oslovte svojho finančného poradcu. Pomôže vám s vypracovaním ponúk, porovnaním hypoték pre mladých a výberom podľa vami zadaných kritérií a vybaví za vás potrebné “papierovačky a behačky”. A vo väčšine prípadov aj nadštandardné podmienky, vďaka ktorým na hypotéke pre mladých ušetríte ešte viac.

+421/948 010 509 (aj sms) |info@andreanovakova.sk | osobné stretnutie v PU a okolí

Novoročný DARČEK od Wüstenrot

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

predlžuje ponuku Hypo Akcia 1,39%

do 10. februára 2017!

Tento “darček” v podobe predĺženia akcie predaja medziúverových produktov so zabezpečením nehnuteľnosťou využite na maximum.

S už aktuálne rastúcimi sadzbami sa takáto mimoriadna ponuka nemusí opakovať.

smutný život Slováka

| Od r. 2017 sa bude vek odchodu do dôchodku totiž viazať na strednú dĺžku života a  to bez ohľadu na to, akú ťažkú prácu vykonávate! Každý rok sa tak náš dôchodok vzdiali|

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako veľmi v podtstate kašleme na seba a svoj život?

Od detsva škola, dobré známky a množstvo krúžkov na úkor zábavy, potom stredná a vysoká, ktoré nás pripravia na ďalších 30 – 50 rokov “úspešného života v systéme” (= 30-50 rokov driny).

Štát mi z toho všetkého ročne zoberie polovicu, aby nejaký minister mal na osobného šoféra a druhé auto pre svoju milenku. Pritom ja nemám z čoho sporiť, lebo celý život žijem na dlh – z úveru do úveru a nič v podstate nie je moje a ťažko povedať, či sa dožijem, že raz bude. Ak si odpustím všetok prepych (vrátane PNky, svatby či detí) a potiahnem nadčasy, podarí sa mi usysliť aspoň 10€ mesačne, ktoré si ako rezervu na “horšie časy” (aké absurdné – môže byť aj horšie?) odložím do banky, kde mi výnos zožerie inflácia alebo mi ho zaručene zožerú poplatky samotnej banky.

Auto na lízing, dom na hypotéku so spotrebákom, pretože mi žiadna banka neprefinancuje 100% (česť výnimkám, v r. 2017 to bude ozaj problém), na dovolenku a rodinu môžem zabudnúť… alebo sa zmieriť s tým, že to všetko budem mať tiež na úver.

A po 30-50 neveselých odpracovaných rokoch, kedy som spoznala dokonale maximálne trasu “práca – domov”, pretožena cestovanie nebol čas ani peniaze, sa denne modlím, aby som v práci dostala infarkt, pretože tak by ma mali aspoň za čo pochovať (ak teda mám aspoň nejakú základnú poistku). A ak som si poistku nemohla dovoliť, tak miesto hry s vnúčatami, makám aj ako dôchodca, pretože z toho, čo mi dá štát, nemám šancu zaplatiť anilen liečbu rokmi a prácou zmoreného tela.

Priemerný vek  mužov je 73 rokov (žien 80 rokov),

odpracujete priemerne 30-50 rokov

a každý rok polovicu platu dáte štátu.

Koľko vám štát vráti na ten “zaslúžený odpočinok”?

U mňa osobne to vyzerá asi takto:

rok (+7) vek (+7) do dôchodku (každých 7r = + 1 rok)
2016 27 62
2023 34 63
2030 41 64
2037 48 65
2044 55 66
2051 62 67
2058 69 68
2065 76 69
2072 83 70
2079 90 71

Takže prinajlepšom pôjdem do dôchodku v roku 2057 ako 68-ročná (veľmi optimistický pohľad, keďže navyšovanie rokom 2017 určite nekončí!) a ak ma neskolí infarkt zo 42 rokov (rátam od konca VŠ, stredoškoláci majú odmakané viac) plných práce a stresu – mám pred sebou cca 12 rokov života 😀 je to fér???

A čo taký muž v mojom veku?

Ak ťažko pracoval niekde v závode od 18-ich,

má za sebou 50 rokov práce

a pred sebou 5 rokov odpočinku bez peňazí.

 

PRETO je dôležitejšie ROZUMIEŤ ZMENÁM,

než ich len “počuť” vo večerných správach.

Viac o tom, ako si zabezpečiť rentu už v 55-ke a žiť z vlastných peňazí bez ohľadu na štát? >>> info@andreanovakova.sk | 0948 010 509 | osobne v Púchove a okolí

Začnite sporiť od nového roka inak!

Najnovší prieskum zameraný na preferencie pri sporení ukázal, že Slovák v priemere usporí za mesiac skoro 100 €. Najčastejšie sporíme na dôchodok, pre deti alebo na rekonštrukciu bývania. Problémom ale je, akou formu!

Za „západom“ stále zaostávame

Ušetríme mesačne o 20 € viac ako Čech, ale o 100 € menej ako Rakúšan. To je zrejme najvýstižnejší výsledok prieskumu Barometer sporenia, ktorý zrealizovala Slovenská sporiteľňa. Suma, ktorú dokážeme odložiť, vyzerá síce zaujímavo, horšie je to ale s tým, ako s peniazmi nakladáme. Tretina ľudí sporí doma „do ponožky“, čo je takmer tá najhoršia varianta (horšie je už len sporiť v poistení) – takto nasporené financie totiž neprinášajú výnos a vďaka inflácii len strácajú na hodnote. Investovanie ako forma sporenia je pre väčšinu ľudí stále tabu – bohužiaľ.

Investovanie – výnos bez garancií

Bankové vkladové produkty využíva väčšina- mnohí si dokonca myslia, že je to jediný spôsob, ako si sporiť. Časy, kedy termínované účty alebo vkladné knižky ponúkali veľkorysé zhodnotenie 3 – 4 % ročne, sú už minulosťou. Ak dnes získate na sporiacom účte úrok vo výške 1 % ročne, môžete si gratulovať. Pritom tie najväčšie banky /VÚB, SLSP, ČSOB aj Tatra/ sa pohybujú na svojich termínovaných vkladoch s úrokmi len niekoľko desatín percent nad nulou. O Prime a jej “5%” ani nevravím. Reálne to je nič, no zdá sa, že Slováci sú s týmto stavom zmierení. Potvrdzuje to aj fakt, že na účtoch majú dovedna 26 miliárd Eur! Alternatívou k takémuto sporeniu je investovanie. Investovať sa dá napríklad:

 1. do akcií,
 2. dlhopisov,
 3. podielových fondov zložených z kombinácie akcií, dlhopisov, investícií do realít, investícií do cenných kovov a rôznych iných finančných produktov či komodít.

Na rozdiel od bankových vkladov nie sú takto vložené peniaze chránené Zákonom o ochrane vkladov a teda nemáte „garantované“ presné zhodnotenie, ale výnos z nich je nepomerne vyšší.

Z uvedených troch možností je pre individuálnych investorov najlepšie práve investovanie do podielových fondov. Akcie sú pre väčšinu obyčajných ľudí príliš veľkou „lotériou“. Aby došlo k reálnemu zhodnoteniu, bolo by potrebné nakúpiť väčšie množstvo akcií a pravidelne s nimi obchodovať. Dlhopisy sú väčšinou dostupné tiež len pre väčších investorov, prípadne pre špecializované investičné spoločnosti alebo banky. Podielové fondy však kombinujú výhody oboch predošlých foriem a pridávajú aj niektoré vlastné.

Novoročné predsavzatie >>> SPORIŤ EFEKTÍVNE!

Koniec roka býva spojený s rôznymi záväzkami a predsavzatiami a jedno také finančne ozdravné určite neuškodí  🙂 Prečo nebyť konečne v poho aj po finančnej stránke?

Ak aktuálne nesporíte, ste miliardár alebo hlupák – bez úspor skôr či neskôr budete žiť na úver. Úspory by mali byť rozdelené na krátko-, stredne- a dlhodobé >>> ale o tom viac osobne. Ak sporíte napríklad na bežnom účte v banke alebo využívate niektorý vkladový produkt, skúste to zmeniť.

Investovať do podielových fondov môžete aj krátkodobo, napríklad na 3, 4 alebo 5 rokov a nemuusíte mať ani tisíce – stačí pokojne 20 alebo 30 € mesačne. Že toľko si nemôžete dovoliť? Ukážem vám, že 1€ denne ušetrí každý. Už pri takto „skromne“ nastavenom investovaní môžete získať trojnásobné zhodnotenie oproti sporeniu na sporiacom účte a to aj pri konzervatívne nastavenej investičnej stratégii.

Najlepšie je ale sporiť dlhodobejšie, napríklad 10 alebo 20 rokov. Pri takomto sporení sa investujú financie do tzv. fondov životného cyklu. Na úvod sa zhodnocujú peniaze s vyšším rizikom, ale aj vyšším výnosom. Naopak ku koncu už stabilnejšie a s cieľom uchovať čo najviac získaného výnosu z predošlého obdobia.

Dlhodobé investovanie má dve veľké výhody:
1. Krátkodobé výkyvy na finančných trhoch príliš neovplyvnia to, koľko nakoniec „zarobíte“
2.   Zhodnotenie môže byť priemerne o 6 % ročne

Skúste to s odborníkmi

Investovať správne do podielových fondov nie je také jednoduché, ako sa to môže zdať.
Pokiaľ nie ste v tejto téme doma, ale chceli by ste začať sporiť naozaj efektívne a výnosne, obráťte sa na mňa. Či už pôjde o dôchodkové sporenie, bežné sporenie bez účelu, pre deti,  na bývanie,… Dajte si záväzok do nového roka, že odteraz budete sporiť tak, aby ste naozaj videli výsledok!

Bezplatná konzultácia >>> 📞 0948-010-509 (aj sms) | ✉ info@andreanovakova.sk | 🔈facebook/financnyasistent |☕ osobne v Púchove🙂

Hypotéka pre mladých so ŠPM

Príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých sa od 1. októbra 2016 zvyšuje z doterajšej sumy 1.127,10 eur na sumu 1.171,30 eur.

 Žiadatelia o hypotéku preukazujú banke príjem za rok 2015 ako aj svoj aktuálny príjem. Priemerný príjem za rok 2015 nesmie na účely štátneho príspevku pre mladých presiahnuť 1.171,30 eur. V prípade manželov alebo iných spoludlžníkov to nesmie byť spoločne viac než 2.342,60 eur.  Aktuálny príjem, teda príjem dosahovaný v terajšom zamestnaní alebo pri inej zárobkovej činnosti, je určujúci pre schválenie požadovanej výšky úveru. Samozrejme, to všetko pri splnení bankou akceptovateľného dostatočného zabezpečenia nehnuteľnosťou.

Hypotéka pre mladých – podmienky

Ide o hypotéku, pri ktorej dostanete štátny príspevok pre mladých. Tento štátny príspevok sa viaže len ku klasickému hypotekárnemu úveru a len na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere. Výška príspevku sú 3%. To znamená, že úroková sadzba, ktorú banka schváli pre vašu hypotéku sa o dané percentá zníži. Zvýhodnenie platí pre prvých 5 rokov splácania úveru.
Aby ste získali štátny príspevok pre mladých, musíte mať od 18 do 35 rokov a splniť limit priemerného hrubého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Pre žiadosti o hypotéku pre mladých prijaté od 1.10. 2016 je stanovený nový príjmový limit 1.171,30 eur pre jednotlivca a 2.342,60 eur pre manželov.

Čo treba predložiť banke?

Hypotéka pre mladých má trochu iné podmienky ako klasická hypotéka, na ktorú sa nevzťahuje štátny príspevok pre mladých. Pri žiadosti o hypotéku banke predložíte ročné zúčtovanie preddavkov na daň, v ktorom je uvedený váš príjem za rok 2015, potvrdenie o príjme z aktuálneho zamestnania a prípadne aj výpisy z účtu, na ktorý vám chodí výplata. SZČO predkladajú daňové priznanie za predchádzajúci rok, teda za rok 2015. Ak ste nepracovali alebo ste boli študent, predkladáte čestné vyhlásenie o nepoberaní príjmu na tlačive banky, v ktorej žiadate o úver. Nezamestnaní predkladajú potvrdenie o evidovaní na úrade práce a potvrdenie o vyplatených dávkach v nezamestnanosti.

Tiež budete potrebovať aj znalecký posudok na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti a doklad na preukázanie účelu hypotéky. Tým môže byť napríklad kúpna zmluva alebo zmluva o dielo.
Štátny príspevok pre mladých je poskytovaný na výšku úveru max. 50.000 €. V prípade schválenia vyššieho úveru bude prevyšujúca časť úročená schválenou úrokovou sadzbou, nezníženou o štátny príspevok pre mladých. Počas prvých 5 rokov splácania máte právo vykonávať mimoriadne splátky alebo tiež požiadať o odklad splátok hypotéky.

0948-010-509 (aj sms) | info@andreanovakova.sk | http://www.andreanovakova.sk | ☕ osobne

Nie je karta ako karta

|Pojmom “kreditka” často označujeme všetky bankomatové karty. Viete akú kartu požívate a aké ne/ výhody z toho plynú?|

kreditne karty

Debetná karta je platobná karta, ktorá je vydávaná k bežnému účtu a klient narába so svojimi vlastnými finančnými prostriedkami, ktorými disponuje. Táto karta môže mať povolený debet, teda čerpanie finančných prostriedkov “do mínusu”. povolené prečerpanie je teda akýmsi “úverom” spojeným práve s bežným účtom.

Kreditná karta funguje na úplne inom princípe. Klientovi je kreditná karta väčšinou ponúkaná ako bonus – akási služba naviac, odmena za jeho bonitu. Na rozdiel od povoleného prečerpania na bežnom účte totiž vlastník kreditnej karty nedisponuje svojimi vlastnými financiami, ale prostriedkami banky. Banka touto formou poskytuje klintovi vlastne pôžičku – pri platbách kreditnou kartou tak míňate peniaze banky, ktoré je neskôr potrebné aj splatiť.

Kreditiek sa netreba báť – ak s nimi viete narábať!

Kreditnú kartu by ste mali vedieť využívať efektívne, vtedy sa oplatí byť jej vlastníkom. Naopak, ak ju používať neviete, môžete na to škaredo doplatiť – podobne ako klient (rodina), kvôli ktorej vlastne píšem tento článok.

Výhodou kreditnej karty je totiž dostupnosť finančnych prostriedkov v prípade núdze. U klientov nie je ničím výnimočným, že nie sú pripravený na neočakávané výdaje a tak to bolo aj v tejto rodine. Keď sa nečakane pokazila chladnička s pračkou, chceli si zobrať spotrebný úver, ale finančne “gramotný” kamarát im poradil, aby si vybavili kreditku a zaplatili ňou, pretože “na kreditnej karte býva spravidla 0% úrokto a nemusíte to splatiť celé hneď.” A tak ho poslúchli.

Keď prišli za mnou zadĺžený až po uši, bolo ťažké vysvetliť im, že na kreditnej karte naozaj mali 0% úrok, avšak len po dobu trvania bezúročného obdobia. A že splatiť síce stačí minimálnu splátku stanovenú v zmluve, ale nesplatený zvyšok požičaných financií sa im úročí.

Prečo sú kreditky “nebezpečné”?

Na kreditnej karte je naozaj spravidla úrok 0% – aj keď je to v rôznych bankách a pri rôznych kreditkách rozličné. Spravidla sa doba trvania bezúročného obdobia pohybuje od 40 do 55 dní, vo výnimočných prípadoch je to až 60 dní. V prípade, že stihnete teda svoj dlh splatiť v tomto období, máte to bez úrokov.

Pokiaľ ale dĺžku bezúročného obdobia prešvihnete, čakajú vás pravdepodobne  vysoké úroky. 

Bezúročné obdobie platí spravidla iba pre bezhotovostné platby kreditnou kartou, výbery z bankomatu bývajú zúročené. S každou splátkou sa však úverový rámec automaticky obnovuje a klient môže pokračovať v jeho využívaní.

Pozrime sa teda na výhody a nevýhody kreditky.

Medzi výhody patrí nepretržitý prístup k finančnej rezerve, bezúročné obdobie či dokonca rôzne doplnkové služby, ktoré môžete spolu s kreditnou kartou získať (napr. cestovné poistenie). Záleží však od konkrétnej ponuky poskytovateľa kreditných kariet. Treba si však dať pozor na to, ako kreditnú kartu používať, aby z nej nevyplynula nevýhodná platobná karta.

Oplatia sa bezhotovostné platby, no výber z bankomatu je nevýhodný, kvôli automatickej platbe úroku. Pri nedodržaní bezúročného obdobia zas môžete očakávať vysoké úroky – v prípade tejto rodiny úroková sadzba ďaleko preskočila úrok spotrebného úveru a spolu s pokutami, ktoré neskôr kvôli nesplácaniu dostali, preplatili požičanú sumu 2-krát.

Ďalšou nevýhodou môžu byť mesačné poplatky za účet, ktoré väčšinou musíte platiť aj v prípade, že kreditnú kartu nevyužívate.

Používanie kreditnej karty treba ovládať efektívne, aby sme disponovali najmä poskytovanými výhodami.

Teraz už snáď s istotou viete, akú máte v peňaženke kartu.

razitko

Rozprávka O troch grošoch

|S vekom rastú náklady a klesajú príjmy – ako šetriť, keď nemáte z čoho žiť?|

Pamätáte si ešte rozprávku O troch grošoch od P. Dobšinského?

(http://citajmedetom.pravda.sk/klasicke-rozpravky/clanok/19438-o-troch-grosoch/)

Je to naozaj poučné pre každého, kto tvrdí, že “nemá z čoho šetriť, nie to ešte investovať!”.

Stretla som sa s klientkou – povolanie:  mamička – samoživiteľka. Pri rozhovore o tom, že by mala niečo odkladať pre seba a ešte aj pre dcérku na mňa neveriacky vytreštila zúfalý pohľad s otázkou “A z čoho asi???”

Tak sme s a spolu šli prejsť na detské ihrisko a len tak sme sa rozprávali o tom, aké je ťažké nechávať malú každý deň s babkou, aby mohla zarobiť  pár Eur, z ktorých aj tak sotva vyžijú, od rodičov si musela požičať, aby malá mohla ísť vôbec na plavecký výcvik… proste – ako zvyknem hovoriť – CELÉ ZLE!

Tak som sa jej spýtala, či pozná rozprávku o troch grošoch a či si pamätá, že aj kráľ sa chudáka pýtal:

“…ako by to mohlo byť, z troch grošov i vracať, i požičiavať, i vyžiť.”

„Nuž, najjasnejší pane,“ povie chudobný človek, „to je takto! Chovám si otca už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám i malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ostariem. A na treťom groši aj sám potrebujem žiť.“

A to bola aj moja odpoveď.

Nemusíte byť ekonóm, aby ste pochopili, že pointa je v tom “vyplatiť minulosť”, “odložiť na budúcnosť” a zároveň “žiť spokojne svoju prítomnosť”.

Nie je dôležité, či splatí čo najskôr všetky svoje dlhy – dôležité je ich splácať  postupne, pretože čím starší budete, tým ťažšie to bude. Je totiž pravidlom, že s vekom náklady na život len rastú… a aj to je dôvod, prečo odkladať na budúcnosť – tak ako s vekom rastú náklady, tak s vekom klesajú príjmy.

A pre tých, ktorí práve v panike zistili, že “keby sa tohto držím, budem žiť o chlebe a vode” mám dobrú správu… to je hlúposť!

S dobrým finančným plánom dokážete optimalizovať každý rozpočet tak, aby splácal, zarábal aj plnil aktuálne potreby a sny.

Neveríte?

Vyskúšajte.

U mňa bezpletne a nezáväzne 🙂

peciatka

Prečo si vybrať zdravotnú poisťovňu?

|Všeobecná zdravotná, Union alebo Dôvera? Prečo je dôležité VYBRAŤ si voju zdravotnú poisťovňu?|

Každý z nás sa vo chvíli, keď dostane rodné číslo, stáva klientom “nejakej” zdravotnej poisťovne – vedeli ste ale, že svoju zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť?

Moja vlastná mama zdieľa názor:

Prečo by som menila zdravotnú poisťovňu?

Veď je to jedno a sú to zbytočné papierovačky.

K “papierovačkám” – ide o cca 10 minút času a ja osobne ho rada podpisujem pri posedení na káve alebo na zmrzke 😉

Oveľa dôležitejšie ale je uvedomiť si, prečo by ste si poisťovňu mali vybrať. Dnes už totiž neplatí, že Vás musí poistiť len štátna poisťovňa. Konkurenčný boj na trhu tak núti súkromné  poisťovne ponúkať svojim klientom stále viac výhod.


Prečo odporúčam DôVERU?

Každého klienta sa pýtam na jeho zdravotnú poisťovňu a ak nemá Dôveru, riešime ju ako prvú. Pre mňa sú pri rozhodovaní najpodstatnejšie poskytované online služby, pretože vďaka nim viem za čo platím, koľko platím a aj koľko mi poisťovňa vráti + úplne top sú notifikácie preventívnych prehliadok a plánovaných hospitalizácií.

EXTRA FUNKCIE

PRE POISTENCOV

Získate:

 • elektronickú zdravotnú kartu s informáciami, akú zdravotnú starostlivosť vám poskytli lekári,
 • službu Bezpečné lieky s upozornením na nevhodné kombinácie liekov,
 • informáciu, koľko ste mohli ušetriť na liekoch,
 • notifikácie preventívnych prehliadok a plánovaných hospitalizácií,
 • online predplnené tlačivá a žiadosti,
 • prehľad, kto a v akom období za vás platil odvody,
 • Elektronickú pobočku aj pre svoje deti do 18 rokov poistené u nás.

Pohodlne a rýchlo:

 • uvidíte, aké vyšetrenia u akých lekárov ste absolvovali, čo stáli a ako sa volajú vaše diagnózy,
 • zistíte, či neberiete lieky, ktoré sa bijú,
 • uvidíte, aké antibiotiká ste užívali naposledy
 • pošlete reklamáciu, zdravotnej starostlivosti, ktorú ste nedostali,
 • plníte svoje zákonné povinnosti,
 • nám pošlete elektronickú žiadosť alebo tlačivo,
 • požiadate o splátkový kalendár alebo vrátenie preplatku,
 • zaplatíte poistné alebo dlh priamo internetbankingom (VÚB, Tatrabanka) alebo kartou.

EXTRA FUNKCIE

PRE PLATITEĽOV

Získate:

 • detailný prehľad svojich úhrad poistného aj s informáciou, či máte dlh alebo preplatok,
 • možnosť zaplatiť priamo internetbankingom (VÚB, Tatrabanka),
 • platba kartou
 • online potvrdenie o záväzkoch a pohľadávkach do 5 minút (pri bezproblémovom spracovaní),
 • upozornenie na chýbajúce alebo chybné doklady a možnosť rýchlej opravy,
 • prehľad svojich zamestnancov – našich poistencov,
 • právomoc spravovať prístupy do svojej Elektronickej pobočky.

Pohodlne a rýchlo:

 • zašlete mesačné výkazy a hromadné oznámenia
 • zistíte, či ste dlžníkom alebo máte preplatok,
 • reklamujete Váš dlh, preplatok alebo zaradenie do zoznamu neplatičov,
 • požiadate o splátkový kalendár alebo vrátenie preplatku,
 • plníte svoje zákonné povinnosti,
 • nastavíte si notifikácie,
 • udelíte alebo zrušíte prístup do Elektronickej pobočky napr. svojim zamestnancom.

Prečo sa poistiť v Dôvere

DOPLATKY ZA LIEKY >>> Každému z rodiny až do 200 eur

LEKÁRI VŠADE PO SLOVENSKU >>> poistencov ošetrí každý lekár  

VAŠE ZDRAVIE ONLINE >>> Najlepšia elektronická pobočka  

BEZPEČNÉ LIEKY >>> Majte prehľad o vašich liekoch

ČAKACIE LEHOTY >>> Zistite, koľko sa čaká na operáciu  

ZDRAVIE V MOBILE >>> Jedinečná mobilná aplikácia Dôvera  

SOS KARTA >>> Záchranárom poskytujeme dôležité informácie  

NADŠTANDARDNÁ STAROSTLIVOSŤ >>> Pre našich poistencov robíme viac  

Pre viac informácií píšte/ volajte 🙂

razitko