Novela II. piliera?

Prinesie peniaze nám alebo štátu?

Prvý rok vyplácania dôchodku z II. piliera ukázal, že na základe ponúk na doživotný dôchodok bez možnosti programového výberu, uzatvorilo zmluvu s poisťovňou len 39 percent sporiteľov. Programový výber nasporených peňazí štát umožnil len 16% dôchodcov, zvyšných 84% nemohlo slobodne rozhodovať o tom, ako so svojimi úsporami naloží. Toto sa však má čoskoro zmeniť! Min. práce podalo do pripomienkového konania novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorou chce určiť novú hranicu sumy pre porovnanie súčtu doživotne poberaných dôchodkov konkrétneho sporiteľa.

dochodok.jpg

Táto zmena by znamenala, že od začiatku budúceho roka bude môcť využiť programový výber úspor po odchode na dôchodok väčší počet sporiteľov. Sporitelia by si tak nemuseli za všetky svoje penzijné úspory kúpiť doživotnú penziu.

Programový výber bude môcť využiť každý, koho súčet všetkých dôchodkov (teda tých zo Sociálnej poisťovne,  výsluhových dôchodkov, dôchodku z cudziny) a sumy doživotného dôchodku z II. piliera bude vyšší, ako priemerný mesačný starobný dôchodok z I. piliera.

Sporiteľ už nemusí poberať doživotný dôchodok, čo presadilo ministerstvo práce v druhej Ficovej vláde.

Ak budúci penzista požiada o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok Sociálna poisťovňa posúdi, či penzista spĺňa podmienky na programový výber alebo dočasný dôchodok a každý sporiteľ dostane aspoň raz ponuku na všetky formy dôchodkov, ktoré môže čerpať zo starobného dôchodkového sporenia.

Doživotne vyplácané dôchodky sa budú porovnávať s priemernym starobným dôchodkom za dva mesiace spätne, aby doživotné zabezpečenie bolo minimálne na úrovni priemerného dôchodku.

Ministerstvo práce odhaduje, že v nasledujúcich troch rokoch si bude môcť nasporené peniaze na dôchodok vybrať približne 6 500 sporiteľov. V budúcnosti by sme mohli slobodne rozhodovať o tom, ma čo svoje úspory nad rámec priemerného dôchodku použijeme. „Nie je však možné očakávať, že ju aj všetci využijú. Prvý rok výplatnej fázy totiž ukázal, že 30 % kapitálu, ktorý mohol byť použitý na programový výber, bol napriek tomu použitý na poistný produkt,“ tvrdí ministerstvo.

Aktuálna právna úprava umožňuje vyplácanie dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia programovým výberom, resp. prostredníctvom dočasného dôchodku len menšiemu počtu sporiteľov. Ako uvádza rezort práce a sociálnych vecí, počas prvého roka výplatnej fázy dôchodkov z druhého dôchodkového piliera uzatvorilo zmluvu resp. dohodu o vyplácaní dôchodku z druhého piliera len približne 43 % sporiteľov, ktorí požiadali o vyhotovenie ponuky dôchodku.

Ešte raz to najdôležitejšie:

Vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku alebo programového výberu bude možné po splnení jedinej podmienky = súčet súm dôchodkových dávok (starobného, predčasného, invalidného, vdovského a vdoveckého dôchodku) vyplácaných z I. piliera, súčasťou ktorých je aj zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, obdobných dôchodkov vyplácaných podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny a sumy doživotného dôchodku z II. piliera bude vyšší ako priemerný mesačný starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý vznikol nárok po 31. decembri 2003 (podmienky nároku na tento dôchodok boli splnené po 31. decembri 2003).

Novela už nezaväzuje sporiteľa, ktorý splní zákonom stanovenú podmienku doživotného zabezpečenia v stanovenej výške, súčasne poberať doživotný dôchodok z II. piliera. Doživotný dôchodok budú musieť poberať len tí sporitelia, ktorých súčet doživotne vyplácaných dôchodkov bude nižší ako priemerný dôchodok.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s